PRAKTIJK  
VOOR PSYCHO-SOCIALE THERAPIEËN

WIE BEN IK

MIJN VISIE

 
   
 

Wat doe ik

Je kunt bij mij terecht zowel individueel als samen met je partner of kind

Kindertherapie
Anders zijn of anders voelen dan leeftijdgenootjes zodat er aansluiting mist.
Pesten en of gepest worden.
Samengestelde gezinnen als gevolg van echtscheidingen.
"Sterke reactie" op de overvloed aan prikkels: te veel moeten, verwachtingen. Intuïtieve gevoeligheid (ADHD).
Schoolverzuim

Relatie therapie
Elke relatie heeft een geschiedenis.
Ik begeleid je om relatieproblemen inzichtelijk te maken [patronen en gevoelens] en ook je eigen rol/positie/gevoelens hierin te begrijpen.
Zowel voor partners als ouders met kinderen.

EFT - relatie therapie
Helpt je om de negatieve interactie patronen die zijn ontstaan in je relatie te verhelderen. Beter te leren communiceren waarbij emotie's dienen als ingang om elkaar beter te begrijpen.

Speyertherapie :
“Een doelgerichte tiendaagse gevoelstherapie”.

Speyertherapie is een intensieve behandeling, gericht op het toelaten en loslaten van moeilijk te verwerken gevoelens en ervaringen.
Er kan snel en veel bereikt worden in relatief korte tijd. De methodiek is een combinatie van psychoanalyse (inzicht), bio-energetica, visualisatie [emoties] en ontspanningstechnieken (mindfulness).
Verandering ontstaat op een natuurlijke manier van binnen uit.

De basis voor je zelfbeeld /zelfvertrouwen wordt voor een groot deel gevormd in je jeugdjaren. Pijnlijke levens ervaringen kunnen je leven op allerlei gebieden belemmeren, emotioneel, relationeel, professioneel.
Inzicht in je persoonlijke geschiedenis en familiesysteem toont je ook de weg naar de oplossing.

Coaching en loopbaan begeleiding
Begeleiding en training gericht op ondersteuning op de werkplek. Deskundigheidsbevordering d.m.v. reflectie op de eigen manier van werken en handelen.
Op de werkvloer neem je natuurlijk ook jezelf mee.

Familie opstellingen en Systemisch onderzoek
Onze familie van herkomst heeft grote invloed op de manier waarop wij in het leven staan. Jouw probleem of vraagstelling wordt bekeken in de context van je familie systeem. Dit bied je op een bijzondere manier inzicht in belemmerend gevoel/gedrag. Een opstelling toont je meestal ook de weg naar de oplossing.

In de praktijk wordt het systeem[familie] met behulp van sjablonen neergezet. Daarnaast werk ik ook met groepen van 10 tot 15 deelnemers.

Training: Toekomstbestendigheid van Docenten in het HBO
Een driedaagse training : “preventie is beter dan genezen”
Diverse onderzoeken door o.a. het CBS en het UWV wijzen uit dat docenten in het middelbaar- en hoger onderwijs het hoogst scoren van alle beroepsgroepen bij burn-out of emotionele uitputting.

De thema’s waar docenten mee te maken krijgen in hun kerntaak als docent, staan elke dag centraal in deze training. Hierbij wordt gedacht aan :
+ autoriteit versus afwijzing;
+ het bewaken van grenzen en verantwoordelijkheid;
+ de sociale normen en waarden van docent/groep;
+ rolconflicten binnen groep en docent versus student/groep;
+ macht en onmacht;
+ overdracht en tegenoverdracht.

Ouderenzorg:
Begeleiding van mantelzorgers.
Veel volwassen kinderen zorgen voor hun ouders of familie op leeftijd.
Zij vinden het vanzelfsprekend voor hun naasten te zorgen maar ervaren een hoge zorglast, voelen een zware verantwoordelijkheid en een constante bezorgdheid. Velen combineren dit ook nog met een baan of gezin.
Langdurige mantelzorg kan veel onmacht en emoties oproepen.
Praten over je zorgtaken kan een belangrijke stap zijn om tot oplossingen te komen en een betere balans tussen werk – privé – zorgtaken en ontspanning te vinden.
Mijn begeleiding is gericht op ondersteuning van jouw wensen en behoeften.

Aanvullende probleemgebieden:
Diverse vormen van angsten
Verlatings- en bindingsangst
Minderwaardigheidsgevoelens en onzekerheid
Teveel verantwoordelijkheid nemen/ eigen grenzen
Emotionele problemen/ depressie/ schuldgevoelens/ eenzaamheid
Onvermogen gevoelens te uiten
Psychosomatische klachten
Rouwverwerking
Zingevingsvragen
Narcisme (de gevolgen)